fbpx

Anslagstavlan

Slutbesked

När krävs slutbesked? Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Vilka handlingar som krävs för att få ett slutbesked...

Fortsätt läsa

Vad är ett startbesked?

Startbesked – efter bygglov En åtgärd som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden...

Fortsätt läsa

Nivåskillnader inomhus

Vi får ofta önskemål om att rita in nivåskillnader inomhus både vid nybyggnad och tillbyggnad. Ett par trappsteg mellan olika ytor är ett effektfullt...

Fortsätt läsa