fbpx

Anslagstavlan

Slutbesked

När krävs slutbesked?

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Vilka handlingar som krävs för att få ett slutbesked beslutas i samband med beviljat startbesked på det tekniska samrådet. Det kan till exempel vara ett utlåtande från kontrollansvarig, en ifylld kontrollplan och/eller diverse besiktningsprotokoll (ventilation, täthet mm).

Byggnadsnämnden ska ge ett slutbesked om byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, startbesked och kontrollplan är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa med tillsyn. Ibland sker ett slutsamråd i samband med att slutbeskedet utfärdas. Om ett slutsamråd ska hållas beslutas det på det tekniska samrådet.

Arkitekt med ritningar

När får byggnaden tas i bruk?

Innan byggnadsnämnden har meddelat ett slutbesked för en byggåtgärd får byggnadsverket inte tas i bruk. Detta innebär att det är ett automatiskt användningsförbud fram tills dess att ett slutbesked har utfärdats. Om en byggnad tas i bruk innan slutbeskedet ska byggnadsnämnden besluta om en byggsanktionsavgift.

Om byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverk får tas i bruk utan slutbesked så innebär det inte att kravet på slutbesked utgår. När åtgärderna slutförts ska byggnadsnämnden så snart det är möjligt pröva om slutbesked kan ges.

Interimistiskt slutbesked

I vissa fall kan beslutas om interimistiskt slutbesked. Det innebär att delar av byggnaden får tas i bruk innan alla byggåtgärder är färdiga. Det kan handla om ett hus där övervåningen är tänkt att färdigställas under tiden familjen bor på bottenvåningen, eller vid mindre åtgärder som att eldstad inte är färdiginstallerad till exempel.

Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *