fbpx

Slutbesked

När krävs slutbesked? Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Vilka handlingar som krävs för att få ett slutbesked...

Fortsätt läsa

Vad är ett startbesked?

Startbesked – efter bygglov En åtgärd som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden...

Fortsätt läsa

Nivåskillnader inomhus

Vi får ofta önskemål om att rita in nivåskillnader inomhus både vid nybyggnad och tillbyggnad. Ett par trappsteg mellan olika ytor är ett effektfullt...

Fortsätt läsa

Nya regler för Attefallshus

Häromveckan kom beskedet – regeringen beslutar att utöka byggnadsytan för Attefallshus från 25 till 30 kvm. Ändringen gäller från och med 1 mars....

Fortsätt läsa