fbpx

Anslagstavlan

Nya regler för Attefallshus – igen

I mars trädde de nya reglerna i kraft gällande storleken på de Attefallshus som uppfördes som komplementbostadshus. Men nu ändras reglerna igen. Den 17e juni beslutade riksdagen att alla attefallshus får ha den nya storleken, dvs 30 kvm. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Attefallshus
Nu får alla attefallshus vara 30 kvm

Attefallsregler

Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshusen utan fortfarande gäller:

  • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten för att få bygga ett attefallshus.
  • Byggnaden måste uppföras i den omedelbara närheten av det befintliga bostadshuset. Det finns inget exakt avstånd för vad omedelbar närhet innebär utan detta bedöms från fall till fall.
  • Byggnaden måste vara fristående. Den får alltså inte byggas samman med det befintliga bostadshuset.
  • Nockhöjden får inte överstiga 4 meter
  • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter in från tomtgränsen alternativt närmare med godkänt medgivande från berörda grannar.

Anmälan krävs

Attefallshusen är bygglovsfria men det innebär inte att det är fritt fram att börja bygga trots att byggnaden uppfyller reglerna.
Det behövs en anmälan till byggnadsnämnden för att få byggnationen godkänd. En anmälan innebär att ritningar och en ansökan behöver lämnas in till kommunen.

Innan byggnationen påbörjas krävs också ett startbesked och innan du får ta byggnaden i bruk behöver du ett slutbesked.

Attefallshus och detaljplaner

Attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det får alltså uppföras på prickmark, eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. Det är också  tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Byggnadsnämnden får inte neka startbesked på grund av att attefallshuset är planstridigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *