fbpx

Anslagstavlan

Nivåskillnader inomhus

Vi får ofta önskemål om att rita in nivåskillnader inomhus både vid nybyggnad och tillbyggnad. Ett par trappsteg mellan olika ytor är ett effektfullt sätt att skapa rum i rummet och vi hade gärna jobbat mer med detta men lagen säger stopp. 

Tillgängligt och användbart

Enligt PBL ska byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Det gäller när man bygger nytt men också när man ändrar i, eller bygger till, en byggnad.

I praktiken innebär det att golvet ska vara i samma nivå, att dörrhål ska vara tillräckligt breda och att utrymmen ska ha tillräckligt stora ytor för att kunna snurra/vända med en rullstol. I ett hus eller lägenhet i två plan gäller tillgänglighetskraven för entréplanet*.

Nivåskillnader inomhus
Men visst är det effektfullt med nivåskillnader?

I ett nybyggt hus är det inga konstigheter att uppfylla tillgänglighetskraven. Det kan dock vara klurigare i ett befintligt hus som byggs om. Många hus från 40- och 50-talet har höga socklar där det ofta är önskvärt att lägga en tillbyggnad av exempelvis ett vardagsrum i markplan vilket innebär en nivåskillnad. Men detta är alltså inte tillåtet om man inte samtidigt löser tillgängligheten med exempelvis en ramp. Rampen får då inte luta mer än 1:12 (En halvmeters nivåskillnad ger en 6 meter lång ramp!) och tar ofta så stor plats att det inte är rimligt.

Möjlighet till avsteg

Men inga regler utan undantag. De allmänna råden i BBR säger nämligen också att det kan finnas skäl att medge avsteg från regeln. Skälen kan vara hänsyn till kulturvärden, boendekvaliteter eller att det är olämpligt med tanke på stads- och landskapsbilden att placera tillbyggnaden i samma nivå.
Ett avsteg medges endast om det kan visas att tillbyggnaden på ett enkelt sätt kan göras tillgänglig i efterhand.

Det ska poängteras att det är svårt att få ett avsteg beviljat och att man i de allra flesta fall måste utgå från att alla tillbyggnader hamnar i samma nivå som entréplanet


*I sutterränghus kan det ibland vara oklart vilket plan som ska räknas som entréplan – det bedöms från fall till fall. Faktorer som byggnadens placering på tomten och förhållande till parkeringsplats kan vara avgörande.

Comments (4)

  • Ja precis. Det gäller i privata hem också. Så när man bygger nytt eller gör en stor ombyggnad måste man uppfylla tillgänglighetsreglerna.
   /Nina

 • Vi har hamnat i ett läge där vi har låg takhöjd på en del av huset (60 tals) där vi önskar placera sovrum och funderar på att sänka den delen genom att gräva ur, gjuta ny platta osv för att uppnå krav på 240 i takhöjd (enplansvilla). Dock skulle resultatet bli en trappstegs skillnad i nivå i huset, men detta är inte tillåtet? Inte ens om man visar att en ramp går att bygga?

  • Hej Annika,
   Vi känner igen den komplexa frågan – takhöjd vs tillgänglighet. Vi har fått lite olika besked från olika kommuner gällande detta. Vissa menar att man måste ha en ramp på plats vid slutbesiktning medan andra menar att det ska vara möjligt att installera en ramp vid behov. Det bästa är nog att fråga kommunen ni bor i vad de anser är rätt väg att gå. Lycka till med byggnationen! Med vänlig hälsning, Nina – Sajt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *