fbpx

Anslagstavlan

Kontrollansvarig – vad är det?

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för sitt projekt.

Vad gör den kontrollansvarige?

Den kontrollansvarige ser till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen. (Glöm dock inte att det alltid är byggherren som har ansvaret!) Det sker genom upprättandet av en kontrollplan, en form av checklista, på de kontroller som behövs för att säkerställa samhällets krav på byggåtgärden. Av kontrollplanen ska framgå vad som ska kontrolleras, av vem, samt vad det ska kontrolleras mot.
Den kontrollansvarige deltar även vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller.

Vem får vara kontrollansvarig?

Till följd av EU:s tjänstedirektiv måste den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet och certifieringar utfärdas endast av företag som är godkända av myndigheten Swedac.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det innebär att hen inte får vara anställd på, eller ha några släktband till, den som utför arbetet – entreprenören.

Kontrollansvarig Växjö

Nu kan vi på Sajt erbjuda en kontrollansvarig till våra kunder och samarbetspartners efter att Benjamin har certifierats till kontrollansvarig med behörighet N (nybyggnad- och ändring av en- och tvåbostadshus)

Du kan läsa mer om kontrollansvar och kontrollplaner på Boverkets hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *