fbpx

Anslagstavlan

Bygga utan bygglov – bygglovsfritt

Det finns ett utbrett missförstånd angående begreppet ”Bygglovsfritt”. En byggnadsåtgärd som inte kräver att man ansöker om bygglov innebär inte – Det är bara att bygga.

Behövs bygglov eller anmälan?

Det finns byggnadsåtgärder som man får göra helt utan åtgärder, alltså utan att kontakta kommunen eller fråga grannarna.

Friggebod, växthus, skärmtak, skyddad uteplats och pool tillhör denna kategori. Du får också måla om, byta fönster  och underhålla din fastighet, förutsatt att du inte väsentligt ändrar uttrycket på byggnaden eller området, utan att anmäla det till kommunen. Men självklart finns det begränsningar även för de ”helt fria” åtgärderna.

bygga utan bygglov

Friggebod/växthus

Alla komplementsbyggnader (alltså bodar, vedförvaring, skjul – utom Attefallshusen) på din fastighet får tillsammans ha en sammanlagd yta på max 15 kvm. Detta är lätt att missa då många tror att det är fritt att bygga 15 kvm oavsett vad som finns innan. Friggeboden får inte heller vara högre än 3m upp till nock.

Skärmtak

Alla skärmtak på din fastighet får tillsammans ha en yta på max 15 kvm. Det är alltså inte så att du har rätt att bygga tak över din altan om du har flera andra stora skärmtak i trädgården.

Skyddad uteplats

Du har rätt att skärma av en uteplats med plank/mur. Dock får detta inte vara högre än 1,8 meter eller vara längre än 3 meter.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket, beroende på hur det ser ut och hur högt det är, kräva bygglov. Bygglov kan också behövas om du bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen. Om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge avsevärt ändras kan marklov krävas.

Det är också viktigt att du bygger din pool barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Bygglov trots allt

Om inte ovan ställda krav uppfylls krävs bygglov även för de här åtgärderna. Detta gäller även vid byggåtgärder som  ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. (Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter mot en granne räcker det med grannens underskrift för att åtgärden ändå ska kunna genomföras utan bygglov)

Bygganmälan krävs

Följande åtgärder är bygglovsfria men kommunen måste ändå kontaktas genom att man gör en bygglovsanmälan  – Attefallshusmindre takkupormindre tillbyggnad och tillskapande av ytterligare en bostad.

Attefallshus

Attefallshuset får vara max 25 kvm och 4 meter högt (till nock).  Attefallshuset kan vara uppdelat i flera mindre hus och kan användas som en liten bostad eller till förvaring. Om det inreds som en bostad så måste alla de basala kraven på plats för matlagning och hygienutrymmen uppfyllas.

Takkupor

Du har rätt att bygga max två takkupor på ditt en- eller tvåbostadshus. Kuporna får inte uppta mer än halva takfallets längd och de får inte inverka på takets konstruktion. Om det redan finns en takkupa på huset så får du endast göra en till.

Mindre tillbyggnad

Du får bygga till ditt en- eller tvåbostadshus med max 15 kvm utan att söka bygglov. Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga huset.

Tillskapande av ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får tillskapa en extra bostad. Om din åtgärd påverkar utsidan av huset så krävs bygglov.

Bygglov trots allt

Om inte ovan ställda krav uppfylls krävs bygglov även för de här åtgärderna. Detta gäller även vid byggåtgärder som  ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. (Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter mot en granne räcker det med grannens underskrift för att åtgärden ändå ska kunna genomföras utan bygglov)

Undantag i detaljplanen

Gemensamt för alla ovanstående åtgärder är att de gäller utöver den byggrätt som finns på fastigheten. I vissa områden är det dock reglerat i detaljplanen att alla som vill utföra ovanstående åtgärder måste söka bygglov. I andra områden kan det i detaljplanen finnas ytterligare åtgärder som får göras bygglovsfritt. Vad som gäller hos just dig kan kommunen informera om. Antingen beställer du en detaljplan från kommunen eller så ringer du till kommunen så talar de om vad som gäller.

Har du funderingar kring bygglov, detaljplaner eller något annat som har med byggnation att göra?
Tveka inte att höra av dig så ska vi försöka svara och förklara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *