fbpx

Anslagstavlan

När behövs bygglov?

Det finns många sammanfattningar, broschyrer och checklistor kring det här med bygglov och bygglovsprocessen. Ändå är det långt ifrån solklart vad det är som gäller utan snarare något av en djungel även för oss som jobbar med det här dagligen.

När behöver jag bygglov?

Om du vill bygga om, bygga till eller bygga helt nytt så behöver du sannolikt söka bygglov eller åtminstone göra en anmälan. Detta har de flesta koll på. Men visste du att du också behöver söka bygglov om du vill måla ombygga staket/mur eller anordna ett upplag på din tomt?  Om du ändrar ditt enbostadshus till ett med två bostäder eller rent av bygger om det till någonting annat än en bostad behöver du också söka bygglov.

(OBS att även husvagnar, husbåtar och serveringsvagnar som står uppställda under en längre tid räknas som byggnader! )

Du behöver med andra ord söka bygglov för de flesta ändringar som du gör på din fastighet om det påverkar utsidan av byggnaden. Om du däremot vill ändra om på insidan så krävs inte bygglov. Du behöver dock göra en anmälan till kommunen om du vill göra stora förändringar i planlösningen, förändra byggnadens bärande konstruktion eller dra om vatten- och avloppsledningar.

Bygglovsfritt?

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag. Du kan få bygga uteplats, skärmtak, friggebod, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Vissa fasadändringar är bygglovsfria och du kan till och med få bygga takkupor utan bygglov.

En vanlig missuppfattning är att om en åtgärd inte kräver bygglov så är det ”fritt fram”. Så är det inte riktigt. Ta Attefallshuset och de byggåtgärder som i samma veva lanserades som bygglovsfria som exempel. Du behöver inte söka bygglov för ditt maximalt 25 kvadratmeter stora hus på tomten. Men du behöver göra en anmälan – och i viss mån redovisa vad du har tänkt bygga (med hjälp av ritningar) för kommunen. Det är alltså inte så att du fritt kan åka och köpa material och börja bygga. (Vilket är fallet om du väljer att bygga en friggebod)

Byggherrens ansvar och krav på varsamhet

Det är du som byggherre som bär det yttersta ansvaret för vad som byggs och för att det följer gällande lagar och regler. Det går alltså inte att hävda i efterhand att ”jag visste inte…”. Bygglovsprocessen är på så sätt en hjälp för dig som byggherre att inte missa någon väsentlig lag eller norm.

Alla ändringar i och på en byggnad ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Hänsyn ska tas till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte!

Krav på färdigställande

När bygglovet är beviljat måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år. Viktigt att veta är också att ett beviljat bygglov inte innebär att du får påbörja din byggnation.
Det krävs ett startbesked, på samma sätt som det krävs ett slutbesked innan du får ta din byggnad i bruk.

Ett beslut om bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om byggherren startar byggnationen tidigare är det på egen risk då beslutet kan bli upphävt. Detta gäller även om startbesked har utfärdats.

Har du frågor angående bygglov eller bygglovsprocessen? Skriv en kommentar eller skicka ett mail så ska vi försöka svara!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *