fbpx

Kvarnhagsgatan

Om- och tillbyggnad

En villa på Öster hade efter en ombyggnation under 70-talet tilläggsisolerats och beklätts med tegel. Familjens önskemål var att återställa huset till dess ursprungliga uttryck.
I samband med renoveringen byggdes villan till för att tillskapa ett större kök och fler sovrum.

 • Beställare

  Privat

 • Entreprenörer

  BiWi Bygg

 • Plats

  Växjö

 • År

  2012

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Uppdraget startade med ett möte med kunden och en genomgång av behov och önskemål. 

Därefter tog vi fram några stycken alternativa lösningar för att hitta den utformning som skulle passa bäst för familjen.

Bygglovshandlingar

När utredningsskisserna är färdiga produceras fullständiga bygglovshandlingar för ansökan hos kommunen.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?