fbpx

Jössarinken

Tillbyggnad av ishall

I Jössarinken har flera föreningar samsats länge om samma isyta. Med en tillbyggnad har de nu fått ytterligare en isyta, nytt kansli, nya fräscha omklädningsrum och en ny lounge som kopplar ihop det nya med det gamla.

  • Beställare

    Karlshamns kommun

  • Entreprenör
  • Plats

    Jössastigen, Mörrum

  • År

    2020

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Vi hjälpte i tidigt skede till med en programutredning som underlag för olika inriktningsbeslut för Jössarinken. Efter belsut om att det var en träningshall som skulle byggas gjorde vi skisserna med underlag från Svenska ishockeyförbundets skrift ”Bygga ishall” och med tillägg av specifika krav från de föreningar som använder hallen. 

Bygglovshandlingar

Med skisser och utredningar som grund tog vi tillsammans med övriga konsulter fram bygglovshandlingar.

Projektering

Inför projekteringen ingick JSB Construction Ab ett partneringavtal med Karlshamns kommun och projekteringen gjorde vi med JSB som beställare. 

Kulörsättning

Vi ar gjort både exteriör och interiör kulörsättning av hallen.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?