fbpx

Järnvägsgatan Åseda

Nybyggnad flerbostadshus

På järnvägsområdet i Åseda har tre bostadshus växt upp under de senaste åren. Beställningen kom från Uppvidingehus och upplåtelseformen är hyresrätter.
Vårt uppdrag har bestått i att få fram effektiva och bra bostäder som smälter in i miljön på ett trovärdigt sätt.

Beställaren har valt att satsa på hållbara lösningar med solfångare på taken och toaletter som spolas med regnvatten. Hela projektet är projekterat för att minimera energiförbrukningen.
Hyresrätter som kommer hålla över tid!

 • Beställare

  AB Uppvidingehus 

 • Entreprenörer

  Granflo Bygg AB

 • Plats

  Åseda

 • År

  2020

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

I ett tidigt skede testades flera olika utformningsidéer för området. Allt från tät kvartersbebyggelse till hus i park.
Frågor som diskuterades tidigt var exploateringsgrad i förhållande till plats för parkeringar samt antal lägenheter i förhållande till efterfrågan på orten.

Bygglovshandlingar

I samråd med beställare och kommunen arbetades bygglovshandlingar fram som kunde ligga till grund för den kommande byggnationen.

Projektering

Tillsammans med övriga konsulter arbetade vi fram det förfrågningsunderlag som senare låg till grund för upphandlingen av entreprenör.

Mycket fokus under projekteringen låg på att hitta hållbara och projektspecifika lösningar.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?